Acto Pharma

ACTOSEPT® AF Plus

Tıbbi Cihazlar için Alkol Bazlı Hızlı Yüzey Dezenfektanı- %70 Etanol

Özelikler

Actosept® AF Plus, tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı dezenfeksiyon ve temizlik için kullanılan, kullanıma hazır alkol bazlı bir üründür. Alkole dayanıklı her türlü tıbbi cihaz yüzeyinin dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Aldehit ve fenol içermez.

Kullanım Alanı: Hastane, muayenehane ve kliniklerde ki alkole dayanıklı tıbbi cihazların yüzeylerinde, temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır.

Kullanım Şekli: 30 cm mesafeden dezenfekte edilecek yüzeye püskürtünüz ve yüzeyin tamamen kaplanmasını sağlayınız. Etki etmesi için 30 sn. bekleyiniz. Temiz ve kuru bir bez ile her zaman temizden-kirliye, uzaktan-yakına ve yukardan-aşağıya doğru silerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemini tamamlayınız. Yüzeyin tamamen ıslandığından emin olunuz. Alternatif olarak seyreltilmemiş ürünü bir bez üzerine püskürtünüz, yüzeyi siliniz ve kurumaya bırakınız. Etki etmesi için etki süresince bekleyiniz.

Kimyasal Bileşim

100 g solüsyon içeriği: 65,9 g (%70 V/V) Etil alkol, 0,05 g Didesilmetilpoli (oksietil) amonyumpropionat, noniyonik sürfektan ve yardımcı maddeler.

Mikrobiyolojik Aktivite

Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Konsantrasyon Etki Süresi
Bakterisidal  EN 13727 / EN 14561 Kullanıma Hazır 30 Saniye
Fungisidal (C.albicans, A.niger)  EN 13624 / EN 14562 Kullanıma Hazır
1 dakika
Virusidal (Adeno, Polio, MNV) EN 14476 Kullanıma Hazır
30 Saniye

Kullanım Talimatı

Uyarılar/Önlemler: Sadece profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Tavsiye edilen temas sürelerine uyunuz. Ürün hazırlanırken ve kullanım esnasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske vb.) kullanınız. Üretim tarihi, seri no ve son kullanım tarihleri etiket üzerinde belirtilmiştir. Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız. Orjinal ambalajında saklayınız. Oda sıcaklığında ürünün raf ömrü 2 yıldır. Ürün ambalajı açıldıktan sonra en fazla 3 ay kullanılabilir. Zehirlenme durumunda ‘’ Ulusal Zehir Merkezi’’ UZEM’in 114 no’lu telefonunu arayınız. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. El, yüz, vücut temizliğinde kullanmayınız. Sıcak nesneleri silmeyiniz! Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. P233 Kabı sıkıca kapalı tutun. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P303 + P361 + P353 CİLT İLE TEMAS EDİLDİĞİNDE (veya saç ile temas): Malzeme bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi su ile yıkayın [veya duş alın]. P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun olarak bertaraf edin.