Acto Pharma

Yönetim Sistemleri Politikamız

ACTO Pharma Hijyen San. Tic. A.Ş. tıbbi cihaz dezenfektanları, yara bakım ürünleri, biyosidal ürünler, tıbbi olmayan veterinerlik ürünleri, deterjanlar ve kozmetik ürünler alanında faaliyet gösteren kurumsal bir firmadır. Teknoloji, sürekli gelişim ve inovasyonun yanı sıra güvenilirlik, adalet ve sorumluluk gibi geleneksel değerler kurumsal politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. ACTO Pharma; saygınlığını ve başarısını korumak, güçlendirmek ve bunların sürekliliğini sağlamak için, bu yükümlülükleri şirket politikası içerisinde tanımlamıştır. Politikamızın odak noktasını müşterilerimizin ve çalışanlarımızın başarısı ve memnuniyeti oluşturur.

Bu suretle ACTO PHARMA olarak ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001 yönetim sistemleri, GMP ve 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği başta olmak üzere iş alanıyla ilgili olarak tabi olduğu tüm standart ve yasal düzenleme gereksinimlerini yerine getirmeyi uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini politikamızın temeli olarak beyan ederiz.

Politikamız kuruluş amaç ve bağlamına uygun bir şekilde yönetim sistemlerimiz ile ilgili aşağıdaki anahtar noktaları içerir ve bunlara yönelik vizyon oluşturur:

 1. Müşteri Memnuniyeti

Firmamızın başarısı ve varlığının devam etmesi müşterilerimize ve dolayısıyla onların hem ürünlerimizdeki memnuniyetine hem de bizimle olan iş ilişkilerindeki memnuniyetlerine bağlıdır. Müşterilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını erkenden tespit edip bu ihtiyaçları güvenilir bir şekilde karşılamak ana hedeflerimizin başında gelmektedir.

 1. Liderlik becerileri

Yönetim sistemlerimizi sürekli olarak yeni koşullara göre uyarlamak ve geliştirmek istiyoruz. Yönetim sistemleri politikası; yöneticilerimizi teşvik etmek, kalite hedeflerimizin başarısı için sorumluluk almak, şirket ve süreç hedeflerimizi türetmek için kullanılmaktadır.

 1. Sürekli iyileştirme

Sürekli iyileştirmeyi; var olanı sorgulamak, hataları gidermek veya ortaya çıkmadan tespit etmek, iş alanımızda geleceğe yönelik çözümler geliştirmek için bir görev ve yükümlülük olarak görüyoruz. Amacımız ise ürünlerimizin kalitesini ve rekabet gücünü sürekli arttırmaktır.

 1. Büyüme

Fikirlerimiz ve bilgimiz yeni ürünler yaratır ve geleceğimizi güvence altına alır. Bu sayede müşterilerimizin sorunlarını çözmek ve onların gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak istiyoruz. Pazardaki değişimler, ulusal mevzuatların takibi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı büyümemiz için ortaya çıkan bir fırsat olarak görüyoruz. Bu değişimlerin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile kârımızı ve kapasitemizi arttıracağının bilincindeyiz.

 1. Pazar paylarının korunması

Müşterilerimiz ve kendimiz için açık rekabet avantajları yaratmak, çevre koruma ve iş sağlığı ve güvenliği konularında güvenilir bir ortak olmak istiyoruz. Şirketimizin büyümesini, temsil ettiğimiz pazarlara hizmet ederek, yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak güvence altına almak istiyoruz. Ayrıca, teknoloji ve uzmanlığımız üzerine inşa edilen yeni alanlara taşınmak, müşterilerimizin ve diğer ilgili tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurmak istiyoruz.

 1. Kazanç

Amacımız, şirketimizin sürekli büyümesini finanse edecek, kalite hedeflerimize (kurumsal hedefler) aynı zamanda diğer sorumluluklarımıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacak düzeyde kâr elde etmektir. Bunu yaparken güvenilirlik, adalet ve sorumluluk gibi geleneksel değerlerden taviz vermemek her zaman önceliğimiz olacaktır.

 1. Sıfır hata felsefesi

Sorunlar, tespit edilen hatalar, yenilik ve gelişmemiz için fırsatlar sunar. Her çalışanımız, hataların tespitini, ayıklanmasını ve ortadan kaldırılmasını, önleme veya azaltma görevine sahiptir. Hataların tespitine kıyasla, herhangi bir hatanın oluşumunun önlenmesi birincil önceliğimizdir.

 1. Çalışan memnuniyeti

Tüm çalışanlarımızın nitelikleri, bilgi ve motivasyonu şirketimizin başarısı için temeli oluşturur. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgilendirmek, onlara eğitim yoluyla gerekli bilgi ve becerileri sağlamak, en iyi çalışma ortamını sunmak başarımız açısından önemlidir.

 1. Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuruluşumuz aşağıdaki prensiplere göre hareket eder;

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlayarak, çevre kirlenmesinin, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesiyle çalışmak,
 • Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi yerine getirmek,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevremizin doğanın ve ekolojik dengenin gözetilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konusundaki yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun bir yaklaşımı benimsemek,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmak için çalışmak,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusunda çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmak ve katılımlarını sağlamak,

Yönetim sistemleri hedeflerimizi belirleyerek ve gözden geçirerek, kendimizi sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye kararlıyız.

Tedarikçilerimizin Yönetim Sistemlerimizin bir parçası haline getirilmesi hedeflemekteyiz.

Her çalışanımız kendi çalışma alanında bu politikanın uygulanmasına yönelik sorumluluk taşır.

Yönetim sistemleri politikamız herkese açıktır ve şirket tarafından görevlendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından iletilir.

ACTOPHARMA