Acto Pharma

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamımız

 ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standart şartlarına göre kurulan Acto Pharma Hijyen San. Tic. A.Ş.’de Çevre Yönetim Sistemimiz, tüm lokasyonlarımız ile bu lokasyonlarda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizi, komşularımızı, tüm süreçlerimizi ve satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürün çeşitlerimizi kapsamaktadır.

 

Faaliyet kapsamımız; Tıbbi cihaz dezenfektanları, yara bakım ürünleri, yer ve yüzey dezenfektanları, el ve cilt antiseptikleri, kozmetik, veterinerlik, endüstriyel ve tıbbi temizlik ürünleri tasarımı, üretimi, dolumu ve satışı

 Süreçlerimiz: 

 • Satış ve Pazarlama
 • Satın alma
 • Bakım Onarım
 • Üretim Planlama
 • Üretim
 • Kalite Kontrol
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
 • Depo Lojistik
 • Dış Ticaret
 • Kalite Güvence
 • Finans
 • Muhasebe

Ürün çeşitlerimiz: 

 • Medikal Ürünler
 • Kozmetik Ürünler
 • Biyosidal Ürünler
 • Tıbbi Olmayan Veterinerlik Ürünleri
 • Deterjan Ürünleri
 • Gıda Takviyeleri
 • Tarım ve Hayvancılık Ürünleri

Kuruluşun paydaşları olarak, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmî kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşteri tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dahil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Çevre standardının revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemimizin performansı Yönetim Kurulu Başkanımızın liderliğinde İSG & Çevre Birimimizin sorumluluğunda ve takibinde şirket bünyesindeki tüm süreç liderleri tarafından yürütülmektedir.

Çevre mevzuatı ile ilgili uygunluk yükümlülükleri Mevzuat Bilgi Sistemi ile takip edilmektedir. Kurulmuş olan Atık Yönetim Sistemi ile tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarımız lisanslı atık firmaları aracılığıyla bertaraf edilmektedir.