Acto Pharma

ACTOSAL® Fläche AF

Yer ve Yüzey Dezenfektanı

Özelikler

Actosal® Fläche AF, kimyasal içeriği ile, temizliği ve dezenfeksiyonu aynı anda yapan konsantre bir üründür. Aldehit ve fenol içermez. Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler, sürgü, ördek ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır

Kimyasal Bileşim

100 g içeriği: 9,9 g Didesildimetilamonyum klorid (%70) ve yardımcı maddeler.

Mikrobiyolojik Aktivite

Mikrobiyolojik AktiviteTest MetoduKonsantrasyonEtki Süresi
Bakterisidal EN 1276% 0,2515 dakika
Fungisidal (C.albicans, A.niger) EN 1650% 0,2515 dakika
Virusidal (Adeno, Polio, MNV)EN 14476% 0,2515 dakika

Kullanım Talimatı

İhtiyaç durumunda yer, yüzey ve ekipman dezenfeksiyonunda silme yöntemi ile uygulanır.

 

Ovma-Silme-Dezenfeksiyonu (örn. iki kova metodu) veya benzeri işlemler, silme yönteminde, bez yardımı ile kullanıma uygundur.

 

Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas ve mop ile, diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygulanır.

 

Her zaman temizden kirliye, çevreden- merkeze ve yukardan-aşağıya doğru “S” şeklinde silinerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemi tamamlanır.

 

Kullanım Konsantrasyonu

KonsantrasyonSu miktarıÜrün Miktarı
%0,25997,5  mL2,5 mL

Paketleme

Artikel-No. Birim Koli İçi Adet
05.5502.1 1 L 14
05.5502.5 5 L 4

Dosyalar