Ürün bilgisi

Actosal® Fläche AF


Yer ve Yüzey Dezenfekta

  • Kuarterner amonyum bileşenleri içerir
  • Aldehit ve fenol içermez
  • Her türlü yüzeyde kullanıma uygundur
  • Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir
  • Konsantre üründür
  • Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmıştır

Actosal® Fläche AF, kimyasal içeriği ile, temizliği ve dezenfeksiyonu aynı anda yapan konsantre bir üründür. Aldehit ve fenol içermez. Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler, sürgü, ördek ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

 

100 g içeriği: 9,9 g Didesildimetilamonyum klorid (%70) ve yardımcı maddeler.

Mikrobiyolojik Aktivite Test Konsantrasyon Etki süresi
Bakterisidal EN 1276 0,25% 15 dk.
Fungisidal

(C. albicans, A. niger)

EN 1650 0,25% 15 dk.
Virusidal

(Vaccinia)

EN 14476 0,25% 15 dk.

Kullanım Şekli:

İhtiyaç durumunda yer, yüzey ve ekipman dezenfeksiyonunda silme yöntemi ile uygulanır.

Ovma-Silme-Dezenfeksiyonu (örn. iki kova metodu) veya benzeri işlemler, silme yönteminde, bez yardımı ile kullanıma uygundur.

Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas ve mop ile, diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygulanır.

Her zaman temizden kirliye, çevreden- merkeze ve yukardan-aşağıya doğru “S” şeklinde silinerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemi tamamlanır.

 

Kullanım Konsantrasyonu
Konsantrasyon  Su miktarı Ürün miktarı
%0,25 997,5  ml 2,5 ml

 

 

Paketleme/Birim Koli içi Adet Artikel-No
5 L 4 05.5502.5