Acto Pharma

ACTOLIND® w GEL

YARA BAKIMINDA REFERANS VE AKILLI MOLEKÜLLERİN OPTİMUM KOMBİNASYONU

Yara Bakımında Sinerjistik Bir Yaklaşım
Poliheksanid + Poloksamer

Özelikler

Actolind® w Gel infekte olan veya olmayan akut ve kronik yaraların ve 1. ve 2. derece yanıkların temizliği, dekontaminasyonu ve nemlendirilmesi için bandaj, pansuman, tampon veya yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemelerle birlikte kombine olarak kullanılabilen koruyucu bir bakım jelidir.

Actolind® w Gel koruyucu bir film tabakası oluşturarak yara yüzeyini temizler, nemlendirir ve dış yüzeyden ayrılmasını sağlar. Pansuman ile yara yüzeyi arasındaki boşluğu doldurur ve yarayı sabit tutarak iyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olur.

 

Bu ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamında Sınıf III Tıbbi Cihazdır.

Kimyasal Bileşim

Poloxamer 188, Polyhexamethylene biguanide (Polyhexanide, %0.1), saf su ve yardımcı maddeler

Endikasyonları

  • İnfekte olan veya olmayan akut yaralarda (kesilme, yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
  • İnfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları),
  • İnfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda, (1. ve 2. derece yanıklar, elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda, radyasyon yaralarında)
  • Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
  • Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında, bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin uygulanması öncesinde yara yüzeyinin bakımı, nemlendirilmesi ve koruyucu bir tabaka ile kaplanmasında, yara ve pansuman arasında bir bariyer oluşturup kuruma ve yapışmanın önlenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanım Talimatı

Actolind® w Gel, Actolind® w Solution ile kombine olarak uygulanabilir. Actolind® w Gel uygulanmadan önce, Actolind® w Solution ile kirletici unsurları ve döküntüleri uzaklaştırmak üzere yara temizlenmelidir. Pansuman ve bandajlama öncesinde yara yatağı dikkatli bir şekilde bolca jel ile kaplanmalıdır.

Actolind® w Gel granülasyonu ve epitelizasyonu inhibe etmez.  Tahriş edici ve acı verici özelliklere sahip değildir. Duyarlılığa yol açmaz ve uzun süre güvenle kullanılabilir.

Actolind® w Gel bir sonraki pansuman değişimine kadar yara yüzeyinde kalabilir. Actolind® w Gel bu şekilde yara yüzeyini sürekli nemli tutar ve kurumayı önleyerek pansumanın yara yüzeyine yapışmasını minimize eder.

Actolind® w Gel, antibiyotik dirençli (MRSA, VRE gibi) mikroorganizmalara ve mikotik patojenlere karşı koruma sağlar ve ayrıca alerjik hastalar ve diyabetikler tarafından da iyi tolere edilir.

Actolind® w Gel’in oluşturduğu yara yüzeyini kaplayan koruyucu film tabakası bir sonraki pansuman değişiminde yara yüzeyinden kolayca uzaklaştırılabilir.

 

Kullanım Şekli:

Actolind® w Gel direkt yara üzerine uygulanabileceği gibi, bandaj, gazlı bez üzerine de uygulanıp kullanılabilir. Herhangi bir kontaminasyon riski oluşmaması için açılan ürün tek bir hasta üzerinde kullanılmalıdır. Sağlıklı bir yara iyileşme süreci için, yara temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Kirletici unsurların ve mikroorganizmaların yara yüzeyine taşınma riskini minimize etmek için, yaranın tamamı ve çevresi Actolind® w Solution ile iyice temizlenmelidir. Optimal bir yara temizliği için, derin ve yoğun nekrotik dokunun olduğu yaraların, ıslatılmış bir kompres yardımı ile en azından 10-15 dk. boyunca nemlendirilmesi önerilir. Solüsyonu seyreltmeyiniz!

Temizliği yapılan yaranın üzeri Actolind® w Gel ile kaplanıp yara uygun bir şekilde bandajlanmalıdır. Actolind® w Gel eşsiz kombinasyonu ile yara yüzeyi ile pansuman arasında koruyucu bir film tabakası oluşturarak mikroorganizmaların yara yüzeyine adezyonunu mekanik olarak engeller.

 

Aşağıdaki durumlarda Actolind® w Gel kullanılmamalıdır:

  1. Hiyalin kıkırdakta ve aseptik eklem ameliyatlarında, orta ve iç kulakta ve gözde, (Eğer Actolind® w Gel aseptik kıkırdak ile temas edecek olursa, derhal Ringer çözeltisi veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır),
  2. Bileşimindeki maddelerden herhangi birisine karşı hassasiyet biliniyorsa veya şüphe varsa,
  3. Merkezi sinir sistemi veya meninksler üzerinde,
  4. Anyonik yüzey aktif maddelerle, temizleyici sabunlarla, kremlerle, yağlarla, enzimlerle, vb. birlikte kullanılmamalıdır. (Uygulamadan önce bu maddeler yara üzerinden tamamen uzaklaştırılmalıdır)

Paketleme

Artikel NoBirimKoli İçi Adet  Ambalaj ŞekliPZN
06.6803.05 M10 x 5 ml strip100Monodose Strip16889777
06.6803.10 M5 x 10 ml strip50Monodose Strip16889783
06.6803.1010 ml420Tube15577538
06.6803.3030 ml140Tube15577544
06.6803.5050 ml120Tube10985445
06.6803.100100 ml100Tube15577550

Dosyalar

Ürün Tanıtım Videosu