Acto Pharma

ACTOANID® Fläche

Biguanid Bazlı Yer ve Yüzey Dezenfektanı

 

Özelikler

Actoanid® Fläche, biguanid ve kuarterner amonyum bileşiği içeren konsantre üründür. Yüzeyde temizliği ve dezenfeksiyonunu aynı anda yapar. Ameliyathane-yoğun bakım gibi hassas alanların hava yoluyla dezenfeksiyonunda (terminal dezenfeksiyon/foglama); spreyleme aletleri, el pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanılır. Yüksek materyal uyumluluğuna sahiptir. Aldehit ve fenol içermez. Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Kurumu VAH/DGHM tarafından sertifikalandırılmıştır. Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

 

Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

Kimyasal Bileşim

100 g içeriği: 2,5 g Poli(heksametilen biguanid) hidroklorür, 8,0 g Didesildimetilamonyum klorid ve yardımcı maddeler

Mikrobiyolojik Aktivite

Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Konsantrasyon Etki Süresi
Bakterisidal EN 13727 / EN 1276 % 0,5 5 dakika
Fungisidal (C.albicans, A.niger) EN 13624 / EN 1650 % 0,5 15 dakika
Virusidal (Adeno, Polio, MNV) EN 14476 % 0,1 15 dakika

Kullanım Talimatı

Actoanid® Fläche, Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

Medikal alanlarda, yüzeylere püskürtme ve silme yolu ile yada daldırma yöntemi ile kullanılabilir. Ovma-Silme– Dezenfeksiyonu (örn. iki kova metodu) veya benzeri işlemler, silme yönteminde, bez yardımı  ile,  merkezi  veya  merkezi olmayan dozaj tertibatlarında, temizlik makineleri yardımı ile, sabit veya portatif aletlerden püskürtme (Sisteme/foglama) ile kullanıma uygundur.

Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas ve mop ile diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygulanır. Her kontaminasyon sonrası uygulanmalıdır.

Her zaman temizden-kirliye, çevreden- merkeze ve yukardan-aşağıya doğru “S” şeklinde silinerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemi tamamlanır.

Kullanım Konsantrasyonu
Konsantrasyon Su miktarı Ürün Miktarı
%0,5 995  mL 5 mL

Paketleme

BirimKoli İçi AdetArtikel-No.
1 L1405.2001.1
5 L405.2001.5

Dosyalar