Ürün bilgisi

Actoanid® Fläche


Biguanid Bazlı Yer ve Yüzey Dezenfekta

  • Biguanid ve kuarterner amonyum bileşikleri içerir
  • Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir
  • Aldehit ve fenol içermez
  • Yüksek materyal uyumuna sahiptir
  • Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir
  • Konsantre üründür
  • Güçlü temizleme etkisi ile dezenfeksiyon ile temizliği tek adımda gerçekleştirme imkanı sunar
  • Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Kurumu VAH/DGHM tarafından sertifikalandırılmıştır
  • Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmıştır

 

Actoanid® Flache, biguanid ve kuarterner amonyum bileşiği içeren konsantre üründür. Yüzeyde temizliği ve dezenfeksiyonunu aynı anda yapar. Yüksek materyal uyumluluğuna sahiptir. Aldehit ve fenol içermez.

Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

Bakterisidal, Fungusidal, Virüsidal etkilidir.

Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

Medikal alanlarda, yüzeylere püskürtme ve silme yolu ile yada daldırma yöntemi ile kullanılabilir. Ovma-Silme– Dezenfeksiyonu (örn. iki kova metodu) veya benzeri işlemler, silme yönteminde, bez yardımı  ile,  merkezi  veya  merkezi olmayan dozaj tertibatlarında, temizlik makineleri yardımı ile, sabit veya portatif aletlerden püskürtme (Sisteme/foglama) ile kullanıma uygundur.

Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas ve mop ile diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygulanır. Her kontaminasyon sonrası uygulanmalıdır.

Her zaman temizden-kirliye, çevreden- merkeze ve yukardan-aşağıya doğru “S” şeklinde silinerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemi tamamlanır.

 

Paketleme/Birim Koli içi Adet Artikel-No
5 L 4 05.2001.5

 

Privacy Preference Center

Live Helper Chat

The Live Heper Chat does not collects information about visitors except. The one Google Analytics collects.

lhc_per - stores persistent information about chat id to be able to keep same chat while customer is navigating through pages.

lhc_ses - stores temporary information about chat. Was invitation to chat shown or not.

lhc_ldep - stores required department id. To disable user to change department.

lhc_per, lhc_ses, lhc_ldep

Google Analytics

We use these cookies to collect statistics about your activity on the web and the general activity of the website. The information collected allows us to optimize navigation through our website and provide you with the best service, i.e. the number of pages visited, the language used, the frequency of visits, the time of visits or the browser used, among others.

Learn more about how to uninstall these cookies on section 3 down below.

Google Analytics cookies used by this website:

_ga, _gid, _ga

Technical cookies

The use of technical cookies is necessary for this web page to function correctly. Without them, you may experience problems viewing the page correctly.

We use the cookie "_icl_current_language" in order to know which language content are the user selected o redirected to. The "gdpr" cookie stores just your cookies preferences.

_icl_current_language, gdpr