Acto Pharma

ACTO® OXY Wipes

Tıbbi Cihaz Yüzeyleri için Sporosidal Etkili Dezenfektan ve Temizleyici Mendil

Özelikler

Acto® Oxy Wipes sıvı temasının uygun olmadığı, alkole hassas tıbbi cihazların yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Hidrojen Peroksit bazlıdır, kalıntı bırakmaz. Hızlı kuruma etkisi sayesinde yüzeylerde leke bırakmaz. Bakterisidal, fungusidal ve sporosidal etkilidir. Dokunmamış (non-woven) (viskon/polyester) içeren mendil formunda olup, geniş alanları temizlemeye uygundur.

Kullanım Alanı: Düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahip tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Sıklıkla dezenfekte edilmesi gereken tıbbi cihaz yüzeylerinin (steteskoplar, kablolar, konnektörler, küvözler, problar, vb) temizliği ve dezenfeksiyonu için uygundur.

Kullanım Şekli: İşlem öncesi yüzeyde bulunan kan ve diğer vücut sıvılarını emici bir malzeme ile alınız. Tıbbi cihazın yüzeyini metrekareye 3-4 mendil kullanacak şekilde Acto® Oxy Wipes ile siliniz. Mendilin cihazın tüm yüzeyine ulaştığından ve kuru yer kalmadığından emin olunuz. Etki süresince bekleyiniz. Kullanımdan sonra kurumaya bırakınız ve durulamayınız. Her kullanım sonrası ambalajın ağzını sıkıca kapatılmalıdır. Kullanılmış mendiler tekrar kullanılmamalıdır.

Kimyasal Bileşim

100 g Emdirme Solüsyonu içeriği; %3,0 Hidrojen peroksit ve yardımcı maddeler

Mikrobiyolojik Aktivite

Kullanım Talimatı

Uyarılar / Önlemler: Sadece profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Tavsiye edilen temas sürelerine uyunuz. Temizlik ve dezenfeksiyon için köpük form düzenli temizliğin yerini geçmez.

Ürün kullanımı esnasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske vb.) kullanınız. Mermer, bakır, aliminyum, pirinc gibi oksidatif ürünlere hassas olan yüzeylerde kullanmayınız. İnvasiv tibbi cihazların terminal dezenfeksiyonu için kullanmayınız. Üretim tarihi, seri no ve son kullanım tarihleri etiket üzerinde belirtilmiştir. Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Oda sıcaklığında ürünün raf ömrü 2 yıldır. Ürün ambalajı açıldıktan sonra en fazla 6 hafta kullanılabilir. Açılış tarihi etiket üzerindeki ilgili alana yazılmalıdır. Zehirlenme durumunda “Ulusal Zehir Merkezi” UZEM’in 114 no’lu telefonunu arayınız. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. El, yüz, vücut temizliğinde kullanmayınız. Sıcak nesneleri silmeyiniz. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. H302 Yutulması halinde zararlıdır. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi ve göz koruması/yüz koruması kullanın. P301 + P312 Yutulması halinde: İyi hissetmeme durumunda ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın. P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303 + P361 + P353 CİLT İLE TEMAS EDİLDİĞİNDE (veya saç ile temas): Malzeme bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi su ile yıkayın [veya duş alın]. P304 + P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun olarak bertaraf edin.