Acto Pharma

ACTO® OXY Foam

Tıbbi Cihaz Yüzeyleri için Sporosidal Etkili Dezenfektan ve Temizleyici Köpük

Özelikler

Acto® Oxy Foam tıbbi cihaz yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanıma hazır, köpük formdadır. Hidrojen Peroksit bazlıdır, kalıntı bırakmaz. Hızlı kuruma etkisi sayesinde yüzeylerde leke bırakmaz. Bakterisidal, fungusidal, virüsidal ve sporosidal etkilidir.

Kullanım Alanı: Sıklıkla dezenfekte edilmesi gereken tıbbi cihaz yüzeylerinin (steteskoplar, kablolar, konnektörler, küvözler, problar, vb) temizliği ve dezenfeksiyonu için uygundur.

Kullanım Şekli: Yaklaşık 30 cm. mesafeden tıbbi cihazların yüzeyinin tamamını kaplayıncaya kadar püskürtünüz. Yüzeyin tamamen ıslandığından emin olunuz. Ürünün etki etmesi için bekledikten sonra yüzeyi temiz bir bez yardımıyla tek harekette uzaktan yakına temizden kirliye doğru siliniz ve kurumaya bırakınız. Alternatif olarak seyreltilmemiş ürünü bir bez üzerine püskürtünüz, yüzeyi siliniz ve kurumaya bırakınız. Etki etmesi için etki süresince bekleyiniz.

Kimyasal Bileşim

100 g Solüsyonu içeriği; %2,6 Hidrojen peroksit, etanol ve yardımcı maddeler.

Mikrobiyolojik Aktivite

Kullanım Talimatı

Sadece profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Tavsiye edilen temas sürelerine uyunuz. Temizlik ve dezenfeksiyon için köpük form düzenli temizliğin yerini geçmez. Ürün kullanımı esnasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske vb.) kullanınız. Mermer, bakır, aliminyum, pirinc gibi oksidatif ürünlere hassas olan yüzeylerde kullanmayınız. İnvasiv tibbi cihazların terminal dezenfeksiyonu için kullanmayınız. Üretim tarihi, seri no ve son kullanım tarihleri etiket üzerinde belirtilmiştir. Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Oda sıcaklığında ürünün raf ömrü 2 yıldır. Ürün ambalajı açıldıktan sonra en fazla 3 ay kullanılabilir. Açılış tarihi etiket üzerindeki ilgili alana yazılmalıdır. Zehirlenme durumunda “Ulusal Zehir Merkezi” UZEM’in 114 no’lu telefonunu arayınız. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. El, yüz, vücut temizliğinde kullanmayınız. Sıcak nesneleri silmeyiniz. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Sağlık tehlikeleri için direktifler H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P264 Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın. P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303 + P361 + P353 CİLT İLE TEMAS EDİLDİĞİNDE (veya saç ile temas): Malzeme bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi su ile yıkayın [veya duş alın]. P304 + P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun olarak bertaraf edin.