Acto Pharma

ACTO® OXY AIR

Yüksek Düzey Ortam ve Yüzey Dezenfektanı

Özelikler

ACTO® OXY AIR pulverizasyon yöntemi ile ortam dezenfeksiyonunda ve yüzeyler için kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanı olarak kullanılır.

Kullanma şekli: Ürün kullanıma hazırdır.

Medikal Alanlarda; Hastane, muayenehane ve kliniklerin dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan tüm alanlarında (Ameliyathane, yoğun bakım, hasta odaları vb. gibi) ortam ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Veterinerlik Alanında: Hayvan barınakları, yemlik, alet ve ekipman dezenfeksiyonunda, nakil araçlarının dezenfeksiyonunda, ayak ve tekerlek havuzlarında, kümes, kuluçkahane ve kesimhane dezenfeksiyonunda, veteriner muayenehanelerinin ve pet hayvanları yaşam alanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Gıda Alanında: Gıda üretim tesisleri, mutfaklar, gıda depolama alanları ve gıda taşıma araçlarında kullanılan alet, ekipman ve gıda ile ilişkili tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ortam Dezenfeksiyonu İçin: Ürün uygulama yapılacak önceden temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmış kapalı alana; 1 m3 alan için en az 7 mL olacak şekilde özel olarak tasarlanmış pulverizasyon cihazı ile püskürtülür. Kullanılacak alan, kullanılacak ürün miktarı ve kullanım süresi için pulverizasyon cihazının kullanım talimatı dikkate alınmalıdır. Ortam dezenfeksiyonu için öncesinde tüm çalışır cihazlar kapatılmalıdır. Havalandırmalar, kapılar ve pencereler kapalı olmalı, pulverizasyon işlemi sonrası alan yeterince havalandırılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi esnasında ve havalandırma işlemi tamamlanana kadar alanda personel bulunmamalıdır.

Hızlı Yüzey Dezenfeksiyonu İçin: Ürün sprey formları ile kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanı olarak kullanılır. Ürünü 30 cm lik mesafeden dezenfekte edilecek alana doğrudan sıkınız. Etki etmesini bekledikten sonra yün içermeyen bir bezle siliniz veya ürünü doğrudan yün içermeyen bir bez üzerine sıkınız ve yüzeyleri siliniz, kurumaya bırakınız.

Bakterisidal (EN 13727), Fungusidal (EN 13624) ve Virüsidal (EN 14476) etkinlik için 30 saniye,

Mikobakterisidal ve Tüberkülosidal (EN 14348) etkinlik için 5 dakika beklenmelidir.

Net miktarı, 500 mL, 750 mL, 1 L, 5 L, 10 L ve 50 L PE şişe

Ambalajı açılmış ürünün raf ömrü 6 aydır.

Ürünün normal depolama koşullarında raf ömrü 24 aydır.

KULLANICI GRUBU: Uzman Personel

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

ACTO® OXY AIR

Yüksek Düzey Ortam ve Yüzey Dezenfektanı

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif madde ve miktarı (%a/a): %7,5 Hidrojen Peroksit (CAS No: 7722-84-1)

Yardımcı madde ve miktarı (%a/a): Şelat yapıcı %1, pH ayarlayıcı %1, Çözücü: %90,05

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

HARİCEN KULLANILIR. İÇİLMEZ.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajı usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ: 2-3-4

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

Zehirlenme Belirtileri: Bildirilmemiştir.

LD 50 değerleri (oral/ sıçan): 376 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Genel Bilgiler: Kaza olduğunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım alınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz). Kaza geçirenleri tehlike alanından uzaklaştırınız. Kirli ve ıslanmış giysileri çıkartınız. Bilinç kaybında, stabil yan pozisyonuna getirip tıbbi tavsiye alınız. Kazazedeyi gözetimsiz bırakmayınız. Dikkat! İlk yardım uygulayan kişi: Kendi korumanıza dikkat ediniz!

Solunması halinde: Derhal temiz hava sağlayınız. Solunum yollarında irritasyon oluşursa, derhal doktora başvurunuz.

Ciltle teması halinde: Cilt ile temasında, derhal bol miktarda su ve sabun ile iyice yıkayınız. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırınız/çıkartınız. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: tıbbi yardım/müdahale alınız.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalayınız. Bol miktarda suyu küçük porsiyonlar halinde içiriniz (dilüsyon etkisi). Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız. Derhal ağzınızı çalkalayınız ve arkasından bol su içiniz. Kusturmayınız. Hemen tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.

Özel Tedavi: Semptomatik tedavi

Antidotu ve gerekli bilgiler: Spesifik antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Ürünü ağzı iyice kapalı halde serin ve iyi havalanan bir yerde, çocuklardan uzakta muhafaza ediniz.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. P260: Tozunu/dumanını/ gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız. P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız. P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız. P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı durulayınız. İstifra etmeye ÇALIŞMAYINIZ. P303 + P361 + P353: CİLT İLE TEMASI HALİNDE (veya saç ile temas): malzeme bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarınız. Cildi su ile yıkayınız (veya duş alınız). P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartınız ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartınız ve durulmaya devam ediniz. P501: İçeriği/ kabı ulusal mevzuata uygun olarak bertaraf ediniz.

Mikrobiyolojik Aktivite

Dosyalar