Acto Pharma

Aclind® w Solution

Yara İrrigasyon, Temizleme, Nemlendirme ve Bakım Solüsyonu

Özelikler

 • Yara ve yanıkları mekanik olarak temizleyerek iyileşmesini hızlandırır.
 • Yaraların korunması, nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu.
 • Rahat ve ağrısız yara bakımı.
 • Yaralardan kabukları, nekrotik dokuları ve biyofilm tabakalarını etkili bir şekilde temizler.
 • Granülasyon veya epitelizasyonu baskılamaz.
 • Antiseptik temizlik, nemlendirme ve yaraya yapışan pansuman malzemelerinin atravmatik değişimini sağlar.
 • Dirençli mikroorganizmalara (MRSA,VRE, MDRO) ve mikotik patojenlere (Candida albicans) karşı da yüksek düzeyde etkilidir.
 • Dermatolojik olarak test edilmiş ve “mükemmel” olarak değerlendirilmiştir.
 • Biyouyumludur.
 • İyi tolere edilir.

İçeriği: Su, Poloksamer ve Poliheksanid (PHMB, %0,1)

Aclind® w Solution akut, kronik ve enfekte olmuş yaralar, 1. ve 2. derece yanıklar için temizleme, yıkama (irrigasyon), nemlendirme ve bakım ürünüdür. Genel Bilgiler

Aclind® w Solution bandaj, sargı bezi, tampon ve yara doldurucu gibi materyallerle birlikte, akut veya kronik yaralarda, 1. ve 2. derece yanıklarda kombine olarak kullanılan, kullanıma hazır bir temizleme, irrigasyon, nemlendirme ve bakım solüsyonudur.

Aclind® w Solution yaraları mekanik olarak temizler. Bileşimindeki yüzey aktif maddeler yüzey gerilimini azaltarak, yara bakımı öncesi gerekli olan temizliği rahat ve acısız bir şekilde sağlarlar. Aclind® w Solution, uygulandığı bölgelerde oldukça pozitif bir temizleme ve nemlendirici etki temin ederek yara iyileşme sürecine katkıda bulunur.

Aclind® w Solution, pansuman malzemelerinin antiseptik temizliği ve yumuşatılması için de kullanılabilir. Yara üzerinde kurumuş ve yapışmış olan bandaj ve pansumanlar, yara üzerinden alınmadan önce Aclind® w Solution ile ıslatılarak, bu materyaller üzerine yerleşmiş mikroorganizmalar elimine edilebilir ve yumuşamaları sağlanarak, yara üzerinden herhangi bir ikincil travmaya yol açmadan kolayca uzaklaştırılabilirler. Aclind® w Solution’un antimikrobiyal özelliği, bandaj ve pansuman üzerinde biyofilm oluşumunu önleyecek ideal bir çözüm sunmaktadır.

Aclind® w Solution granülasyonu ve epitelizasyonu inhibe etmez. Tahriş edici ve acı verici özelliklere sahip değildir. Duyarlılığa yol açmaz ve uzun süre güvenle kullanılabilir. Aynı anda, Aclind® w Solution, antibiyotik dirençli (MRSA, VRE gibi) mikroorganizmalara ve mikotik patojenlere karşı koruma sağlar ve ayrıca alerji hastaları ve diyabetikler tarafından iyi tolere edilir. İçeriğindeki poliheksanid milyonlarca defa klinik olarak kanıtlanmış, dermatolojik olarak zararsız ve yara bakımı için ilk tercih olduğu kabul edilmiş bir bileşendir*. Sağlıklı bir yara iyileşme süreci için, yara temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

*Alman Yara İyileştirme ve Yara Yönetimi Derneği e.V. (DgfW) Konsensüs önerisi 2004 & 2009.

Endikasyonları

 1. Enfekte olan veya olmayan akut yaraların (ör.: kesilme, yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
 2. Enfekte olan veya olmayan kronik yaraların (ör.: diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),

iii.           Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),

 1. Elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda,
 2. Radyasyon yaralarında,
 3. Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,

vii.          Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,

viii.         Pansuman öncesinde yara yüzeyinin temizliği ve bakımı için uygundur,

 1. Kurumuş, kontamine olmuş ve yara yüzeyine yapışmış bandaj, sargı bezi, tampon ve yara doldurucu gibi materyallerin antiseptik temizliği, yumuşatılması ve yara üzerinden sökülmesi için uygundur.

Kullanım Talimatı

Aclind® w Solution, tedavi öncesinde yara yüzeyinin temizlenmesi ve irrigasyonu için kullanılmalıdır. Aclind® w Solution, Aclind® w Gel ile kombine olarak uygulanabilir. Aclind® w Solution uygulanmadan önce, Aclind® w Solution ile, kirletici unsurları ve döküntüleri uzaklaştırmak üzere yara temizlenmelidir. Gazlı bez, tampon, ped, vb. gibi malzemeler, Aclind® w Solution ile ıslatılarak, temizleme amacı ile kullanılabilirler.

Aclind® w Solution, kuruyarak yara yüzeyine yapışmış ve sökülmesinde zorluk yaşanan kabuklaşmış pansuman materyallerinin antiseptik temizliğinde ve yumuşatılmasında da kullanılabilir. Aclind® w Solution kurumuş bandaj ve pansumanı yumuşatır, aynı zamanda bunların üzerine yerleşmiş patojen mikroorganizmaları elimine eder ve yaranın enfeksiyon kapmasının önüne geçer.

Aclind® w Solution direkt yara üzerine uygulanabileceği gibi, bandaj, gazlı bez üzerine de uygulanıp kullanılabilir. Bandaj, gazlı bez, silme bezi gibi malzemeler tekrar kullanılmamalıdır. Aclind® w Solution kullanımdan önce vücut sıcaklığına ısıtılabilir.

Yara temizleme talimatları

Kirletici unsurların ve mikroorganizmaların yara yüzeyine taşınma riskini minimize etmek için, yaranın tamamı ve çevresi Aclind® w Solution ile iyice temizlenmelidir. Optimal bir yara temizliği için, derin ve yoğun nekrotik dokunun olduğu yaraların, ıslatılmış bir kompres yardımı ile en azından 10-15 dk. boyunca ıslatılması önerilir (ıslak bandaj uygulaması). Uygulama herhangi bir zaman sınırı olmaksızın yara koşullarına göre tekrarlanabilir. Solüsyonu seyreltmeyiniz! Temizliği yapılan yaranın üzeri Aclind® w Gel ile kaplanıp yara uygun bir şekilde bandajlanabilir.

Pansuman ve bandajlarda kullanımı

Yara yüzeyine yapışmış pansuman ve bandajları Aclind® w Solution ile iyice ıslatın, yaklaşık 5-10 dk. yumuşamalarını bekleyin ve dikkatli bir şekilde yara üzerinden sökün. Nemli bir yara iklimi sağlamak için, sargı her gün, gerekirse günde birkaç kez değiştirilebilir. Aclind® w Solution tüm modern yara pansumanları ile uyumludur.

Kateter bakımı

Kateter giriş portları, esnek konektörler ve çevresi düzenli olarak Aclind® w Solution ile temizlenerek oluşabilecek bir enfeksiyonun önüne geçilebilir. Bu bölgelere yakın mesafeden Aclind® w Solution püskürtüp 1-5 dk. bekleyin. Aclind® w Solution‘un bileşenleri, özellikle mukozaya zarar vermez, kateter ve PEG materyallerini zarar vermeden temizler. Yara bakımında olduğu gibi, kurumuş plasterler, Aclind® w Solution ile ıslatılarak kolayca çıkarılabilir.

Kullanım Kısıtlamaları

Hamilelik ve emzirme sürecinde kullanımı: Bu ürünün içeriğindeki maddelerin mutajenite veya embriyo toksisitesi ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Poliheksanid’in sistemik geri emilimi olmadığından, anne sütüne karışma ihtimali hemen hemen yoktur. Hamile ve emziren kadınlarla ilgili klinik deneme ve deneyimlerin eksik olmasından dolayı, bu gibi durumlarda Aclind® w Solution, sadece dikkatli bir tıbbi değerlendirme sonrasında kullanılmalıdır. Yeni doğanlar ve bebekler: Yetersiz klinik bilgiler nedeniyle, Aclind® w Solution yeni doğanlarda ve bebeklerde sadece sıkı ve yakın bir tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Yan Etkiler

Aclind® w Solution Poliheksanid içermektedir. Her ne kadar Aclind® w Solution ile ilgili bir bildirim olmamışsa da Poliheksanid’in seyrek durumlarda (10.000’de 1’den az) anafilaktik şoka yol açabildiği bildirilmiştir. Gerektiğinde kullanmadan önce alerjik deri testi yapılması tavsiye edilir. Poliheksanid’e alerjisi olan hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Poliheksanid antimikrobiyal bir ajan olarak sitotoksik etki göstermekle birlikte, Aclind® w Solution’un biyouyumlu- luk indeksinin >1 olduğu ve yüksek doku uyumu gösterdiği tespit edilmiştir. Aclind® w Solution kaşınma (ürtiker) ve döküntü (egzama) gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çok nadir durumlarda Aclind® w Solution’un uygulanmasının ardından hafif bir yanma hissi oluşabilir, fakat bu his birkaç dakika içerisinde kaybolur.

Kontrendikasyonlar

Aşağıdaki durumlarda Aclind® w Solution kullanılmamalıdır:

Hyalin kıkırdakta ve aseptik eklem ameliyatlarında, orta ve iç kulakta ve gözde kullanılması uygun değildir (Eğer Aclind® w Solution aseptik kıkırdak ile temas edecek olursa, derhal Ringer çözeltisi veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır),
Eğer, hastanın içerikteki hammaddelerden birine alerjik olduğu biliniyorsa veya şüpheleniliyorsa,
Merkezi sinir sistemi veya meninksler üzerinde,
Anyonik yüzey aktif maddelerle, temizleyici sabunlarla, kremlerle, yağlarla, enzimlerle, vb. birlikte. Uygulanmadan önce, bu maddeler yara üzerinden tamamen uzaklaştırılmalıdır,
Peritonal lavaj ve yıkama için,
Hamileliğin ilk dört ayında kullanılmamalıdır. Risk-fayda analizine göre hamileliğin ilerleyen dönemlerinde kullanımı doktor tavsiyesine göre değerlendirilir.

Uyarılar ve Önlemler

Kullanmadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz. Yalnızca cilde haricen uygulama içindir. Enfüzyon ya da enjeksiyon amacıyla kullanmayınız. Yutmayınız! Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Kapağın altındaki muhafaza yırtık veya kırık ise kullanmayınız. Kontaminasyonu önlemek için, kullanımdan sonra şişe derhal kapatılmalıdır. Şişenin ağzı, kullanım sırasında kontaminasyon oluşmasına yol açmamak amacıyla, direkt temastan korunmalıdır. Yara ile direk temas eden veya başka bir şekilde kontamine olan şişeler imha edilmelidir. Sadece orijinal ambalajında saklayınız. Güneş ışığından koruyun. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Özet Teknik Bilgiler

Bu ürün, 2007/47/EC değişiklikleri ile birlikte 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi Ek IX kural 13 kapsamında, Sınıf III Tıbbi Cihazdır.

İçeriği: Su, Poloksamer ve Poliheksanid (PHMB, %0,1).

Görünüşü ve kokusu: Berrak, renksiz ve hemen hemen kokusuz sulu çözelti. Raf ömrü: Son kullanım tarihine bakınız. Serin ve kuru bir ortamda kapağı sıkı kapalı olarak muhafaza ediniz. Açılmamış ürünün raf ömrü, 25 °C’nin altında oda sıcaklığı koşullarında 3 (üç) yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 8 (sekiz) hafta sürede kullanınız.

Paketleme

Birim Artikel-No.
5 x 5 ml 06.3848.05
50 ml 06.3848.50
100 ml 06.3848.100
250 ml 06.3848.250
350 ml 06.3848.350
500 ml 06.3848.500
1 L 06.3848.1

Dosyalar