Hemodiyaliz Cihaz Dezenfektanları

Hemodiyaliz Cihaz Dezenfektanları


Hemodiyaliz Merkezlerindeki Dezenfeksiyonun Önemi Temizlik ve Dezenfeksiyon, hemodiyaliz merkezlerindeki enfeksiyonun kontrol edilmesindeki en önemli bileşenlerdir.

Hemodiyaliz sırasında hastalar, kanla bulaşan virüsler ve patojenik bakteriler yüzünden enfeksiyon kapabilirler.Hastalar ve personel mikroorganizmaların geçişini engellemek için alkol bazlı, Actoderm® ve Actodermanol® gibi, antiseptikler kullanmalıdır. Ayrıca, kritik risk taşıyan yüzeyler (diyaliz yatak veya sandalyesi, tezgah, diyaliz makinesinin dış yüzeyi, ve makas, hemostat, klemp, tansiyon aleti, stetoskop gibi ekipmanlar) uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilmelidir. Actodiacit® ve Actodiacit® PA ürünü hemodiyalizlerde kullanılırken, makine üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.